Trainingen:
Trainen' is het aanleren of verbeteren van kennis en vaardigheden waarbij ook aandacht is voor attitude. Het doel van een training is dat de deelnemers ťťn of meer competenties leren benutten. Als trainer kies ik, in overleg met de deelnemers, passende werkvormen die zullen leiden tot deze doelen.
Een training bestaat uit meerdere bijeenkomsten.


Training Agressie: 
Deze training sluit aan bij iedereen die in de dagelijkse praktijk beter wil leren omgaan met agressie. Deelnemers leren verschillende vormen van agressie, waarbij veiligheid een belangrijk aspect is, een keuze te maken uit verschillende strategieŽn om de situatie effectief te beÔnvloeden. Tijdens deze training leer je op effectieve wijze omgaan met agressie, waarbij je oefent met een acteur. Je zult merken dat een acteur tijdens de training van grote waarde is. Bij de training 'Omgaan met agressie' gaat het immers om voelen, doen en beleven. Ben je wel eens betrokken geweest bij agressievolle situaties en hoe ga je hiermee om. Hoe zou het zijn als je de aanpak en gedrag bewust kunt inzetten in de situatie waarin jij je bevindt? Doordat je bewust bent van je eigen effect op anderen, kun je professioneler en met meer zekerheid handelen. Je leert meer grip krijgen in lastige situaties waarin spanning en emoties hoog oplopen. Wat kunt u doen? Hoe kunt u verdere escalatie voorkomen? Wanneer is het juist verstandig om te vluchten en hulp in te schakelen. Het is ook mogelijk om weerbaarheidtechnieken toe te passen. Alleen in die gevallen waar de deelnemer daadwerkelijk wordt geconfronteerd met fysiek geweld zal men gebruik maken van de aangeleerde weerbaarheidtechnieken. Dit met de bedoeling letsel en schade te voorkomen of te beperken.

Primaire reacties op agressie
Professioneel handelen
Agressiepiramide
Agressie reducerende technieken
Grens aangeven en bewaken
Emotionele agressie
Witte boorden agressie
Instrumentele agressie
Effect op teams bij instrumentele agressie

De training bestaat uit 3 dagdelen van 3 uur, in een tijdsbestek van 6 weken Er is 1 follow-up bijeenkomst na 6 maanden van 3 uur Maximale groepsgrootte is 10, minimale groepsgrootte is 6.
De agressietraining wordt gegeven in samenwerking met een ervaren trainer en trainingsacteur.


Intervisie:
Ik begeleid intervisiegroepen van 6 tot 8 mensen.
Per keer 1 Ĺ uur. Vooraf wordt de beginsituatie en het doel afgesproken. Hoeveel keer de intervisie plaats gaat vinden. Ook maken we afspraken ten aanzien van aanwezigheid, verhindering, geheimhouding, voorbereiding, leiden van de bijeenkomsten en verslaglegging.

Onder leiding van de intervisiebegeleider maken de deelnemers kennis met meerdere werkvormen. Op verzoek worden de deelnemers getraind in de intervisiemethodiek of worden zij als (bestaande) groep begeleid in hun bijeenkomsten. In een intervisiegroep staat het leren in een veilige en respectvolle context voorop. Het zich open (leren) op (te) stellen is een belangrijke voorwaarde voor het leren van eigen en andermans ervaringen.

De persoon die een casus inbrengt wordt geholpen door collegiale suggesties die het hem in staat te stellen de oplossing voor zijn eigen werkprobleem te formuleren. Verschillende manieren van intervisie doen komen aan bod.  Ik werk ernaar toe dat de groep zelf, indien gewenst, een eigen intervisie kan verzorgen op termijn.


Verleg je Grenzen © 2013 | Design by Josefien-Webdesign
Mocht je geÔnteresseerd zijn, dan kun je contact opnemen om eens vrijblijvend kennis te maken, dan bespreken wij ook de tarieven. tel 06-36422770 of mail: d.aspris@upcmail.nl