Workshops:

Een 'workshop' is een relatief kortdurende (1 tot 4 uur) interactieve werkvorm in een groep waarbij één onderwerp wordt behandeld. Door gebruik te maken van verschillende werkvormen zijn alle deelnemers actief betrokken in het proces. Ik pas tijdens workshops ook coaching interventies toe. Dat betekent dat ik bij workshops insteek op het gedrag, normen en waarden, motieven, opvattingen en overtuigingen. Dit levert een gemeenschappelijk beeld op in de vorm van een concreet en visueel resultaat.


Workshops:
Communicatie / Feedback
Agenda planning
Werken met spellen d.m.v. een vraagstelling.
Omgaan met verbale agressie
Natuur coaching
Intervisie


Workshop Communicatie / Feedback:
Waarneming: feitelijk, objectief en zonder oordeel.
Gevoel: wat ervaar ik, wat ervaart de ander? Zonder interpretaties.
Lichaamstaal verbaal en non verbaal
Boodschap, zender en ontvanger, beeldvorming, interpretatie, referentiekader, ruis, feedback regels. Door middel van theorie en oefeningen van elkaar leren door te zien en te doen.


Workshop Agendaplanning:
Door me steeds af te vragen, leidt dit tot mijn doelen?
Agenda beheer zorg jij goed voor jezelf ? Deze workshop staat in het teken van plannen en doelen stellen. En daarnaast rekening houden met je eigen wensen. Zo kan je tijd besparen. Als je doelen stelt ga je het ook daadwerkelijk doen en dit doet iets met je zelfvertrouwen. Dus: Neem je agenda mee !!


Workshop Omgaan met Verbale Agressie:
Hoe herken je verschillende soorten agressief gedrag? Hoe kun je verdere escalatie voorkomen? Op welke wijze kun je het best reageren bij verschillende soorten agressie? Hoe stel je grenzen? Hoe reduceer je agressie? Hoe hanteer je je eigen emoties?

Emotionele agressie
Witte boorden agressie
Instrumentele agressie


Werken met Spellen:Verleg je Grenzen © 2013 | Design by Josefien-Webdesign
De spellen zijn zowel in werk- als privé- situaties te gebruiken. Je kunt ze ook met elkaar combineren.


Workshop Natuur coaching:
Laat de natuur je inspireren door haar kracht, wijsheid en creativiteit.
    Alle zintuigen aan het werk
    Communiceren met de natuur
    Wandelen in de natuur helpt om stil te worden in je hoofd. De natuur werkt rustgevend, waardoor je beter in staat zal zijn te luisteren naar je innerlijke gevoel.
1 ½ uur in het purmerbos,


Workshop Intervisie:
Met deze workshop willen wij je laten kennismaken met intervisie. We gaan aan de slag met een casus. Onder begeleiding oefenen met een van de vele methodieken.
Daarnaast besteden we aandacht aan vaardigheden als vragen stellen en waarnemen. Heb je jezelf bijvoorbeeld wel eens afgevraagd hoe moeilijk het is om de juiste vraag te stellen? De workshop duurt 1,5 - 2 uur en is geschikt voor 8-12 deelnemers.


De workshops zijn ook terug te vinden op Facebook pagina Verleg je Grenzen.


Mocht je geïnteresseerd zijn, dan kun je contact opnemen om eens vrijblijvend kennis te maken, dan bespreken wij ook de tarieven. tel 06-36422770 of mail: d.aspris@upcmail.nl